Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Rerumah Shvoong>Buku>Cabaran Masa Depan untuk Profesional Pembangunan Sumber Manusia

Cabaran Masa Depan untuk Profesional Pembangunan Sumber Manusia

oleh: ChangWai     Pengarang : Author
ª
 
Cabaran Masa Depan untuk Profesional Pembangunan Sumber Manusia
Buku ini menyatakan tentang kajian yang bertujuan untuk memeriksa bagaimana pembangunan sumber manusia (PSM) melaksanakan tugaskan mereka dalam menstimulasikan dan menyokong para perkerja untuk belajar secara berterusan, mencari strategi yang merealisasikan tugasan PSM dilaksanakan and apakah halangan yang menghalang tugasan mereka daripada direalisasikan.
Menurut profesional, strategi dalam menyokong perniagaan and menstimulisasikan pembelajaran dan perkosongsian pengetahuan merupakan strategi yang paling penting di masa depan.
Apakah strategi untuk PSM perlu ada bagi merealisasikan tugas mereka?
Apakah factor halangan yang akan dihadapi oleh PSM bagi melaksanakan tugas mereka? Apakah visi untuk fungsi PSM atas peranan mereka sendiri? Dalam teks ini, diberi beberapa contoh jawapan untuk soalan-soalan di atas.
Contoh-contoh jawapan bagi soalan-soalan di atas adalah seperti di bawah: Contoh beberapa strategi PSM: Melaksanakan kerja secara berkumpulan, mengunakan pentadbiran yang berdaya saing, kaunseling dan menjalankan latihan.
Contoh beberapa faktor halangan bagi PSM: Kurangnya jelas tentang peranan PSM, perkerja kekurangan masa untuk belajar ilmu baru dan pentadbir-pentadbir kekurangan masa untuk melaksanakan tugas mereka.
Contoh beberapa visi PSM: Menyokong pembangunan pentadbiran, mempromosikan pembangunan perkerja, menyokong perkosongsian pengetahuan dan komunikasi, mejalankan serta menkordinasikan latihan bagi para perkerja dan melaksanakan budaya berlajar di kalangan para perkerja.
Buku ini juga menyatakan tentang fungsi majikan dalam memainkan peranan mereka, kemahiran profesional PSM, motivasi para perkerja dalam pembelajaran, peranan organisasi dan kerajaan, dan kajian masa depan.
Pengetahuan ini adalah amat berguna bagi para pelajar yang mengambil kursus PSM serta yang ingin mengetahui perkembangan PSM masa depan. Adalah amat digalakkan supaya terus membelajari secara lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan PSM.
Skop bagi fungsi dan peranan PSM adalah amat luas dan akan berubah mengikut masa dan keadaan. Dengan ini, kita harus mempunyai banyak ilmu pengetahuan dalam bidang PSM bagi menjadi seorang profesional di masa depan. Harap anda semua seronok membaca teks ini.
Diterbitkan pada: 11 Februari, 2008   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.