Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Rerumah Shvoong>Buku>Rujukan>Miftahul Jannah

Miftahul Jannah

oleh: Yosri     Pengarang : Ustadz Salim bin Usman
ª
 
Miftahul Jannah - Kunci Kebahagiaan merupakan buku setebal 91 halaman. Ia diterbitkan oleh M. A. Jaya, Jakarta.

Ia merangkumi pelbagai bidang persoalan termasuk Al-Insan, Roh, Jasmani/manusia, An-Nafsun, Musuh manusia Iblis, Kejadian dan sifat iblis, Ad-dinul-Islam, Iman, Al-Quran, Al-Islam. 

Antara lain Miftahul Jannah - Kunci Kebahagiaan turut menceritakan mengenai hari penentuan bagi sekian umat manusia atas segala perbuatan amalnya ketika di dunia. 

Miftahul Jannah - Kunci Kebahagiaan turut membincangkan mengenai ibadat puasa, solat dan rahsia solat, Az-zakah, Al-Hajji dan rahsianya.

Kitab Miftahul Jannah menyeru manusia agar berpegang teguh kepada Al-Qur`an dan Sunnah Rasul. Sungguh, Rasulullah telah menyuruh kita untuk memegang Al-Qur`an dengan erat melalui perkataannya, "Gigitlah Al-Qur`an dengan gigi gerahammu.Dan bersabarlah dalam berjalan menuju Allah. Barangsiapa bersungguh-sungguh dalam menuju Allah, maka Allah tunjukkan jalan-Nya yang lurus."

Kita hendaklah yakin bahawa Al-Islam adalah ajaran yang sempurna. Manusia yang mengamalkannya akan selamat dengan keimanan kepada Allah; di dunia, juga di akhirat. Tidak ada alasan yang masuk aqal untuk meninggalkan ajaran ini. Hanya manusia yang mengikuti hawa nafsunya yang mengabaikan ajaran ini. Dan mereka tidak mendapat rahmat Allah di akhirat kelak.

Untuk berjaya, manusia perlu mengikut kaedah yang disuruh oleh Allah dan menolak segala kaedah yang lain daripada itu. Jika manusia masih mencampur-adukkan kaedah Allah dengan kaedah yang lain, maka dia akan binasa (khusr). Adapun kaedah Allah itu adalah beriman, beramal shalih, berpesan dengan kebenaran, dan berpesan dengan keshabaran.

Kitab Miftahul Jannah turut menjelaskan apakah itu iman, apa itu amal shalih, apa itu berpesan dengan kebenaran, dan apa itu berpesan dengan keshabaran? Maka marilah kita mengkaji Al-Qur`an dan Al-Hadits.

KITA ADALAH HAMBA DAN WAKIL ALLAH

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfa`at bagi orang-orang yang beriman. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (Q.S. Adz-Dzariyat: 55-56)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Diterbitkan pada: 26 April, 2011   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.