Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Definisi Perniagaan

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Pada zaman moden seperti sekarang ini dunia perniagaan semakin kompleks, dan memerlukan masa, tenaga dan fikiran yang cukup banyak bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya serta mempraktikkan sampai berjaya.
Menurut Hughes dan Kumar
Business is the organized effort of individual to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to ll such efforts within a society or within an industry.
Ertinya:
Perniagaan adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barangan dan perkhidmatan bagi mendapatkan keuntungan dalam memenuhi keperluan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan industry.
Kegiatan perniagaan merangkumi seluruh kegiatan membuat dan menyalurkan barangan dan perkhidmatan yang diminta oleh masyarakat. Oleh kerana itu, perniagaan boleh dikatakan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan manusia.
Diterbitkan pada: 10 November, 2010   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.