Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Definisi Syariah

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Secara bahasa syariat berasal dari kata syara 'yang bermaksud menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata Asy-syir dan Asy Syari'atu yang bererti suatu tempat yang boleh menyambung sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya sehingga orang memerlukannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.
Menurut istilah, syariah bererti peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.
Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, iaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukkan, dan pematuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam.
Syariah Islam menetapkan pula tata hubungan antara seseorang dengan dirinya sendiri untuk mewujudkan sosok individu yang soleh.
Diterbitkan pada: 20 Disember, 2010   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.