Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Definisi Database

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Database atau pangkalan data merupakan sebahagian sangat penting dalam sebuah proses pemprosesan data. Secara definisi, pangkalan data adalah koleksi data yang saling berkaitan dan mempunyai erti dan terorganisasi secara rapi. Data tersebut harus dapat dicapai dengan urutan yang berbeza-beza secara logik dengan cara yang relative mudah.
Suatu system pangkalan data terdiri daripada empat komponen iaitu data, yang secara fizikal menyimpan maklumat-maklumat. Database management system (DBMS) iaitu software yang menguruskan pangkalan data, data description language (DDL) dan Data Manipulation languages (DML) iaitu pangkalan data yang berfungsi untuk mendeskripsikan data ke database management system (DBMS) dan juga member kemudahan untuk perubahan, penyelenggaraan, dan pengurusan pangkalan data, dan program aplikasi yang memudahkan pengguna akhir untuk menggunakan data dan mendapatkannya sebagai maklumat yang sesuai. Sampai saat initerdapat lima perspektif rekabentuk pangkalan data yang utama yang mempresentasikan suatu evolusi dari pemikiran desain. Kelima desain tersebut adalah system berorientasikan fail (fail oriented), system berdasarkan hirarki, system berasaskan rangkaian, system hubungan, dan system berorientasikan objek (object oriented)
Diterbitkan pada: 09 November, 2010   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.