Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Pengertian hierarki

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Hierarki adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Hierarki membentuk sesuatu pada beberapa peraturan yang khusus atau berdasarkan kedudukan (misalnya kompleksitas dan tanggung jawabnya). Konsep pewarisan (inheritance) merupakan prinsip hierarki ini, di mana kaedah dan / atau atribut yang ditentukan dalam sebuah objek kelas boleh diwariskan atau digunakan lagi oleh objek kelas lain di bawahnya. Satu sistem dapat mempunyai abstraksi hierarki yang banyak, contohnya: aplikasi financial, kita dapat mempunyai jenis-jenis pelanggan dan simpanan yang berbeza-beza. Sebagai contoh dari penggunaan level hierarki adalah pada suatu asset, boleh diturunkan tahap abstraksinya menjadi hierarki Bank Account, dan Real / Estate, pada Bank Account boleh dibuat hirarki lagi untuk menurunkan lagi abstraksinya menjadi Checking, demikian juga pada Security boleh diturunkan menjadi stack dan Bond .
Diterbitkan pada: 10 November, 2010   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.