Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Media Sosialisasi

oleh: boomitvblogspotcom    
ª
 
 • Sosialisasi boleh terjadi melalui interaksi social secara langsung ataupun tidak langsung. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok social, seperti keluarga, rakan sepermainan dan sekolah, persekitaran kerja, mahupun media massa. Adapun media yang boleh menjadi ajang sosialisasi adalah keluarga, sekolah, rakan bermain media massa dan persekitaran kerja.

  a. Keluarga
  Pertama-tama yang dikenali oleh anak-anak adalah ibunya, bapanya dan saudara-saudaranya. Kebijaksanaan orang tua yang baik dalam proses sosialisasi anak, antara lain:

  1. berusaha dekat dengan anak-anaknya
  2. mengawasi dan mengendalikan secara wajar agar anak tidak merasa tertekan
  3. mendorong agar anak mampu membezakan benar dan salah, baik dan buruk
  4. memberikan keteladanan yang baik
  5. menasihati anak-anak jika melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak menjatuhkan hukuman di luar batas kejawaran.
  6. menanamkan nilai-nilai religi baik dengan mempelajari agama mahupun melaksanakan ibadah dalam keluarga.


 • b. Sekolah
  Pendidikan di sekolah merupakan wahana sosialisasi sekunder dan merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi secara formal. Robert Dreeben berpendapat bahawa yang dipelajari seorang kanak-kanak di sekolah tidak hanya membaca, menulis, dan mengira sahaja tetapi juga mengenai kebebasan (independence), prestasi (achievement), universalisme (universal) dan kekhususan / spesifitas (specifity).

  c. Teman bermain (kelompok bermain)
  Kelompok bermain mempunyai pengaruh besar dan berperanan kuat dalam pembentukan keperibadian anak. Dalam kelompok bermain kanak-kanak akan belajar bersosial dengan rakan sebayanya. Puncak pengaruh rakan bermain adalah masa remaja. Para remaja berusaha untuk melaksanakan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku bagi kelompoknya itu berbeza dengan nilai yang berlaku pada keluarganya, sehingga timbul konflik antara anak dengan anggota keluarganya. Hal ini terjadi apabila para remaja lebih taat kepada nilai dan norma kumpulannya.

  d. Media Massa
  Media massa seperti media cetak, (surat khabar, majalah, tabloid) mahupun media elektronik (televisyen, radio, filem dan video). Besarnya pengaruh media massa sangat bergantung pada kualiti dan kekerapan mesej yang disampaikan.
  Contoh:

  1. adegan-adegan yang berbau pornografi telah mengikis moral dan meningkatkan pelanggaran susila di dalam masyarakat
  2. tontonan berita-berita peperangan, filem-filem, dengan adegan kekerasan atau sadisme diyakini telah banyak mencetuskan peningkatan perilaku agresif pada anak-anak yang menonton.
  3. Iklan produk-produk tertentu telah meningkatkan pola penggunaan atau bahkan gaya hidup masyarakat pada umumnya.


  e. Persekitaran kerja
  Persekitaran kerja merupakan media sosialisasi yang terkini cukup kuat, dan berkesan mempengaruhi pembentukan keperibadian seseorang.
  1) Persekitaran kerja dalam panti asuhan
  Orang yang bekerja di persekitaran panti asuhan lama kelamaan terbentuk keperibadian dengan jenis mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, sabar dan penuh rasa toleransi.
  2) Persekitaran kerja dalam perbankan
  Persekitaran ini boleh membuat seseorang menjadi sangat penuh perhitungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat material dan wang.
  Diterbitkan pada: 05 September, 2012   
  Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
  Terjemahkan Hantar Link Cetak

  New on Shvoong!

  Top Websites Reviews

  X

  .